IMPRESSZUM

Szerkesztőség az nincs!
facebook oldal  https://www.facebook.com/szaftespikans/
ide irjál ha van merszed ……

Alapitva …

„Aki el akarja nyomni a kritikát: annak vagy becstelen szándékai vannak, 
vagy érzi a maga szellemi silányságát”

Oldalunk és nem létező szerkesztőségi alapelve
A publikációinkban nevesített – de facto: szégyenpadba küldött – 
személyek (közfeladatot ellátók, közszereplők) emberi méltóságát, 
becsületét nem sértjük. Kritikánkat, negatív értékítéletünket az adott 
(közfeladatot ellátó, közhatalmat gyakorló) személy vagy szervezet, 
intézmény munkavégzése kapcsán fogalmazunk meg. A közszereplőket nevén 
nevezzük, tekintettel arra, hogy nagyobb tűréshatárral kell viseljék a 
bírálatot, a negatív értékítéletet.
Közszereplőnek tekintjük többek közt a bírókat, bírósági titkárokat, 
gyámhivatali ügyintézőket, továbbá mindazon kormányzati-állami, vagy 
önkormányzati alkalmazásban álló, közfeladatot ellátó alkalmazottakat, 
mely személyek munkájuk során közhatalmat gyakorolnak, illetve 
közfeladatot látnak el. „A közszereplést vállaló személyeknek vállalni 
kell azt is, hogy mind a sajtó, mind pedig a szélesebb közvélemény 
figyelemmel kíséri minden szavukat és cselekedetüket, így nagyobb 
türelmet kell tanúsítaniuk a kritikai megnyilvánulásokkal szemben” – ABH 
36/1994. számú határozata.

Közérdekű bejelentés
Közérdekű bejelentéseket olyan természetes személyektől várunk a ….. 
címre, akiket  közfeladatot ellátó személy/személyek munkavégzése által 
súlyos jogsérelem, megalázás ért.
Szerkesztőségünk fenntartja annak jogát, hogy egyes bejelentésekkel – 
társadalmi közérdeklődésre számot tartó mivoltával összefüggésben, annak 
hiányában – nem foglalkozik. Magánéleti problémákkal, vitákkal – vélt 
vagy valós sérelmek publikálásával pro és kontra – semmilyen formában 
nem foglalkozunk.
Moderálás
Publikációinkhoz fűzött hozzászólásokat előzetesen moderáljuk.
Magyarország Alaptörvénye
IX. cikk
(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, 
biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad 
tájékoztatás feltételeit.
(3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek 
és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes 
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.
Emberi Jogok Európai Egyezménye
(1993. évi XXXI. törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az 
ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről)
10. Cikk – Véleménynyilvánítás szabadsága
1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog 
magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék 
megismerésének és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül 
és anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhasson. Ez a Cikk nem 
akadályozza, hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép 
vállalatok működését engedélyezéshez kössék.
2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok 
gyakorlása a törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, 
feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek 
szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a 
nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás 
vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások 
jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének 
megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának 
fenntartása céljából.

ilyen volt http://keszon.hu/hova-tunt-a-jo-oreg-magyar-gyokerhumor/

Humor- Bulvár- Pletyka – Kacsa – Juj – Tömény történelem – Blikk Bumm az élet sava borsa – borsonline